Tafriqt

Azmal n yimcickiyen n ussemres, assileɣ d usqdec

TABATENT – Ttwazemlen yimcickiyen n ussemres, assileɣ d usduget ass n ukras (laṛebɛa) tameddit deg Tbatent, s uḥdaṛ n uneɣlaf…

Lire la suite »

Idles:Aziken usaru n Juba II i tussna n umezruy aqbur n Lezzayer

TIZI-WEZZU – Asaru n Juba II n id ittewasklsen s ɣur  Mokrane Ait Saada id-yettwazaknen deg  send tamenzut di tmeddit n…

Lire la suite »

D acu-t Yennayer, melmi id yettili, d anwa it yesfugullen !?

Yennayer – (ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ) -Amenzu n Yennayer d ass amenzu deg useggas Amaziɣ neɣ d win ummi qaren ixef useggas, yettas-d…

Lire la suite »

Tizi-Uzzu : Iɣallen teɣmest rran tillas i snat n tẓeḍwa iqdcen di tenzut n lehyuf.

Tizi-Uzzu – Iɣallen n tɣemest tanzayt n wass-a ṣawḍen ad arren tillas i weẓeṭṭa n imcumen iqdcen di tenzut n…

Lire la suite »

Addal: Tamurt n « Cameroun » Ur tewjid-ara ɣef teqbuct n Tefriqt n Yiɣlanen-2019.

Le Cameroun ur theya-ara iman-is akken ad seddu n tilɣuɣa teqbuct n tefriqt n yiɣlanen (CAN-2019), Imi tettwakes-as s ɣur…

Lire la suite »

Djellab: Usan-d aṭas n medden ɣer tmugert n yifarisen izzayriyen n Nwakcuṭ

Nwakcut – Usan-d aṭas n medden ɣer tmugert n yifarisen izzayriyen ay yettwassuddsen deg Nwakcuṭ (Muriṭanya), yernu d aya ara…

Lire la suite »

Addal: 1/2 Tagara .. Ṣḍif tfeɣ di tmaɣunt tilɣuɣa n tefriqt

Lezzayer: Imetel n tmurt n lezzayer di tilɣuɣan teqbuct tefriqt n tmaɣut »CAF » l’Entente n Ṣdif (ESS) tfeɣ di tilɣuɣa iḍelli…

Lire la suite »

Tacirḍart – taqbuct tafriqit – 2019 (CAN) : Taɣlamt taɣelnawt n lezzayer di titεad temlilit tuɣalin zdat Lbinin  .

ADDAL : Taɣlamt taɣelnawt n tcirḍart n temmurt n lezzayer tettraju-tt azekka  temlilit idemma n uεeddi ɣer  tilɣuɣa teqbuct  Tafriqitn 2019 di…

Lire la suite »